-Gintza Ikerketa

Blog   About   ikerketa   Contact   


-GINTZA: RESEARCH SITE →

[ENG]


We’re organizing all of the information we’ve documented, our thoughts and our conclusions into a web site, which we intend to be the best showcase of what we have achieved so far. Based on a great but simple micro-site by architects Caruso St.John, the research project will be explained chronologically and organized on chapters which hopefully will be organized well enough to be understood in a simple way. This new site will be inserted under the menu-tab Ikerketa

We will be uploading the basque site first, chapter by chapter, so the english site will still need a little longer. Sorry for the inconvenience.

[EUS]

Web gune bat antolatzen ari gara, orain arte bildutako informazioa, gure hausnarketak eta ondorioak bilduko dituena. Gure lana erakusteko modurik aproposena delakoan gaude. Caruso St.John arkitektoek egindako mikro-site xinple batean oinarrituta, ikerketa proiektua kronologikoki eta kapitulutan antolatuta azaltzen saiatuko gara, ahalik eta modurik txukun eta ulergarrienean. Gune berri hau, menu barrako Ikerketa atalaren barruan txertatuko dugu.

Poliki-poliki euskarazko lana igotzen hasiko gara, kapituluz-kapitulu, beraz litekeena da menu guztiak ez funtzionatzea guztiz igota eduki arte. Ondoren ingelerazko gunea igoko dugu. Barkatu eragozpenak.

— 3 months ago
#web  #research 
PTS →

[ENG]

Territorial Sector Plan for the creation of public land for Economic Activities and Commercial Equipments in the Basque Country.

The link shows pictures of all the industrial areas of the Basque country, divided by provinces.


[EUS]

Ekonomia-Jardueretarako lurzoru publikoa eta Merkataritza-Ekipamenduak sortzeko Lurraldearen Arloko Plana

Loturak EAEko industrial gune guztien irudiak erakusten ditu, probintziaka banatuta.

— 3 months ago
#basque  #industrial 
[ENG]
Lately, we have found several interesting examples in Singapore, which fuse economic activities and density / height. While one of the main problems in the Basque Country comes from the abrupt territory, in the city-state of Singapore the problem is the lack of space. That is why most planning proposals come directly from the goberment of Singapore, trying to organize and develop buildings for economic activities in a more intensive way. One of the latest proposals we have found is called Singapore One-North which contains “cluster-cities" called Biopolis - Fusionopolis - Mediapolis within itself, fully inserted in the urban grid.


[EUS]
Azken aldian, Singaporeko zenbait eredu interesgarri topatu ditugu, jarduera ekonomikoak eta dentsitatea/altuera bateratzen dituztenak. Euskal Herrian arazo nagusienetako bat lurralde malkartsua den moduan, hango arazoa Singapore hiri-estatuaren azalera murritzarengatik emana dator. Hori dela eta, gobernutik bertatik sortutako planeamendu proposamenak ikus daitezke, jarduera ekonomikoak modu intentsiboagoan bateratu eta eraikitzeko. Ikusi dugun azken garapen proposamenetako bat, Singapore One-North izenekoa da. Bere barnean, Biopolis - Fusionopolis - Mediapolis deituriko “kluster-hiriak" antolatu nahi dira, hiri bilbearen barnean txertatuta.

[ENG]

Lately, we have found several interesting examples in Singapore, which fuse economic activities and density / height. While one of the main problems in the Basque Country comes from the abrupt territory, in the city-state of Singapore the problem is the lack of space. That is why most planning proposals come directly from the goberment of Singapore, trying to organize and develop buildings for economic activities in a more intensive way. One of the latest proposals we have found is called Singapore One-North which contains “cluster-citiescalled Biopolis - Fusionopolis - Mediapolis within itself, fully inserted in the urban grid.

[EUS]

Azken aldian, Singaporeko zenbait eredu interesgarri topatu ditugu, jarduera ekonomikoak eta dentsitatea/altuera bateratzen dituztenak. Euskal Herrian arazo nagusienetako bat lurralde malkartsua den moduan, hango arazoa Singapore hiri-estatuaren azalera murritzarengatik emana dator. Hori dela eta, gobernutik bertatik sortutako planeamendu proposamenak ikus daitezke, jarduera ekonomikoak modu intentsiboagoan bateratu eta eraikitzeko. Ikusi dugun azken garapen proposamenetako bat, Singapore One-North izenekoa da. Bere barnean, Biopolis - Fusionopolis - Mediapolis deituriko “kluster-hiriak" antolatu nahi dira, hiri bilbearen barnean txertatuta.

— 3 months ago
#singapore  #Densify 
INDUSTRIA-AURRIAK / INDUSTRIAL-RUINS →

[ENG]

Industrial Ruins in the Basque Country

[EUS]

Industria-Aurriak Euskal Autonomi Erkidegoan

— 3 months ago
#industrial 
Can we think of factories and commercial buildings growing vertically, in order to save land and bring those uses back into compact cities? | A conversation on TED.com →

[ENG]

We started a TED conversation within the TED community (which we follow and like) asking one of the main questions of the subject we are researching, encouraging users to participate with their opinions, and provide information and experiences from all over the world.

[EUS]

TED conversation eztabaida bat zabaldu genuen TED komunitatean, ikertzen ari garen gaiaren galdera nagusienetako bat aurkeztuaz. Bertan, erabiltzaileak beren iritziekin parte hartzera gonbidatzen genituen, informazioa bildu eta munduko beste toki batzuetako esperientziak ezagutzeko asmoz.

— 1 year ago with 1 note
#TED  #research 
"A man who, beyond the age of 26, finds himself on a bus can count himself as a failure."
Margareth Thatcher, 1986.
— 1 year ago
Small Footprint Factories →

[ENG]

JTC (Singapore’s leading developer and manager of Industrial estates and Their related facilities) has unveiled a next-generation factory standard for SMEs (small and medium enterprises) in the manufacturing industry.

Known as Small Footprint Standard Factories, these three-storey units make a more intensive use of the land, thus the land cost is reduced.

[EUS]

JTC-k (Singapor-eko industrial gune eta hauen azpiegituren kudeatzaile eta promotore nagusiak) manufaktura industriako ETE-i (enpresa txiki eta ertainei) zuzendutako lantegi estandar berriak ezagutzera eman ditu.

Oinatze Txikiko Lantegi Estandarrak moduan ezagutuak,  hiru solairuko unitateok, zoruaren erabilera intentsiboagoa garatzen dute, zoruaren kostua murriztuaz.

— 1 year ago
#density  #densify  #JTC  #singapore  #small footprint  #flatted industry  #flatted factories 
Vertical Urban Factory →

[ENG]

The Vertical Urban Factory is an independent project and exhibition curated by architectural historian and critic Nina Rappaport.

[EUS]

Vertical Urban Factory Nina Rappaport arkitektura historiagile eta kritikariak zuzendutako erakusketa eta proiektu independientea da.

— 1 year ago
#vertical  #urban  #factory  #nina rappaport  #densify  #density